جزئیات آزمون سراسری مدیران و تکنسین های فنی آسانسورمنتشر شد.

۱۹ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۴ و ۰۸ دقیقه

به اطلاع کلیه علاقمندان به شرکت در آزمونهای مدیران و تکنسین های فنی آسانسور می رساند طبق تفاهم نامه ای که مابین مرکز آموزش بازرگانی و اتحادیه صنایع آسانسور و پله برقی ایران برقرار گردید، مرکز آموزش بازرگانی اقدام به برگزاری و اجرای این آزمونها نموده است.


منابع آزمون در وبسایت اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی ایران

کلیک کنید

دستورالعمل طراحی و مونتاژدر وبسایت اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی ایران

کلیک کنید


دانلود فرم تکنسین فنی

دانلود فرم مدیر فنی