معرفی دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی بازرگانی

۰۲ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ و ۱۱ دقیقه |اخبار مرکز

زبان انگلیسی تخصصی بازرگانی

1.مکالمه زبان تخصصی بازرگانی
ترم های مکالمه از سطح مقدماتی تا پیشرفته شامل:

Beginner (B1&B2)
Elementary (E1 to E4)
Pre-Intermediate (PI1 to PI4)
Intermediate (I1 to I4)
Upper-Intermediate (I1 to I6)
Advanced (A1 to A6))
*هدف از برگزاری این دوره ها انجام کسب و کار موفق در حوزه تجارت بین الملل به زبان انگلیسی است. در این دوره دانشپذیران توانایی های لازم برای مکالمه و برقراری ارتباط موثر جهت موفقیت در حوزه‌های مختلف کسب وکار نظیر معاشرت حرفه ای، شرکت در جلسات، مذاکرات خرید و فروش، ارتباط تلفنی و مانند آن را می آموزند.


2.دوره جامع مهارتهای ارتباطی و زبانی در تجارت بین الملل(ویژه مدیران)
A Comprehensive Course on Communication& Language Skills in International Trade (100 Hours)
مهارتهای موثر اجتماعی
Effective Socializing(6 Sessions: 18 Hours )
مهارتها‌ی موثر شرکت در جلسات
Effective Meetings (3 Sessions: 9 Hours )
مهارتهای موثر تلفنی
Effective Telephoning (3 Sessions: 9 Hours )
مهارتهای ارائه مطالب
Effective Presentations (6 Sessions: 18 Hours )
مهارتهای موثر مذاکره
Effective Negotiating & Bargaining (8 Sessions: 24 Hours )
کارگاه مکاتبات تجاری
Business Correspondence in Practice
(7 Sessions: 21 Hours )

*این دوره برای مدیران و کارشناسانی طراحی شده که محدودیت هایی را از نظر زمان و برنامه‌ریزی برای دوره های بلندمدت دارند. لذا آنها احتمالا بسیار علاقمند به دوره های کوتاه مدت به شکلی اثربخش هستند، که حوزه های اصلی انگلیسی تجاری و مهارتهای اصلی آن نظیر مکاتبات تجاری و مذاکرات تجاری را پوشش دهد.


**جهت شرکت در دوره های زبان تخصصی بازرگانی مرکز آموزش بازرگانی انجام آزمون تعیین سطح الزامی می باشد.
**گواهینامه مورد ارائه در پایان دوره ها مورد تایید معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری می باشد.
_________________________________
🔸راه‌های ارتباطی:
🆔 @IBTCpage
🌐www.ibtc.ir
☎️ 021-8695
✴️داخلی 128 خانم رضایی