حضور مرکز آموزش بازرگانی در نمایشگاه فرش دستباف تهران

۰۳ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۴ و ۰۶ دقیقه |اخبار مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی :

همزمان با برگزاری بیست و هفتمین دوره نمایشگاه فرش دستباف تهران که از تاریخ 3 الی 9 شهریور با حضور واحدهای صنفی فعال در این حوزه در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد، مرکز آموزش بازرگانی در راستای ارتقاء دانش و مهارت نیروی انسانی صنعت فرش و صنایع وابسته پیرو انعقاد تفاهم نامه همکاری با مرکز ملی فرش به ارائه خدمات آموزشی خود می پردازد.

حضور مرکز آموزش بازرگانی در نمایشگاه فرش دستباف تهران
حضور مرکز آموزش بازرگانی در نمایشگاه فرش دستباف تهران
حضور مرکز آموزش بازرگانی در نمایشگاه فرش دستباف تهران