دعوت به همکاری دفتر دارالترجمه رسمی

۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ و ۱۲ دقیقه |اخبار مرکز

مرکز آموزش بازرگانی در نظر دارد انجام فرآیند ترجمه رسمی و اخذ تاییدیه‌های دادگستری و وزارت خارجه گواهینامه‌های دوره‌های خود را درقالب مناقصه برای سال ۱۴۰۰ به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

از تاریخ آگهی به مدت پنج روز کاری تقاضانامه خود را که حاوی سوابق کاری و قیمت پیشنهادی برای هر مورد گواهینامه می‌باشد در پاکت بسته و در وقت اداری به نشانی خیابان کارگرشمالی،روبروی پارک لاله، نبش کوچه همدان، پلاک ۱۲۰۴، طبقه اول خانم فدایی با تلفن ۰۲۱۸۶۹۵ داخلی ۲۲۳ و یا ۰۹۰۵۷۵۰۹۹۶۰ ارایه و رسید دریافت نمایید.


۲۷ مرداد

برگزاری جلسه مشترک در خصوص همکاری های فیمابین مرکز آموزش بازرگانی با دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

مرکز آموزش بازرگانی, همکاری, دانشکده روابط بین الملل

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی : در تاریخ 23 مرداد 97 جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون شروع …

ادامه مطلب
۲۹ مرداد

برگزاری جلسه مشترک در خصوص همکاری های فیمابین مرکز آموزش بازرگانی با فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

مرکز آموزش بازرگانی, همکاری, افق کوروش

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی: روز یکشنبه مورخ 28 مرداد 97 جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون …

ادامه مطلب
۲۹ خرداد

همکاری فی مابین مرکز آموزش بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی

مرکز آموزش بازرگانی, گمرک, همکاری

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی و با توجه به همکاری فی مابین مرکز آموزش بازرگانی و گمرک …

ادامه مطلب