همکاری های مشترک بین مرکز آموزش بازرگانی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز

۰۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۵ و ۰۷ دقیقه

این جلسه که در تاریخ 99/7/1 با حضور آقای پرهام رضایی، رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی البرز، آقای جبلی مشاورعالی اتاق بازرگانی و سرکار خانم امانی مسول آموزش ، آقای رهبری معاون آموزشی مرکز آموزش بازرگانی، آقای هوشمند مدیر واحد اطلاع رسانی و امور مشتریان و آقای برزگر مدیر واحد امور نمایندگی ها با هدف بررسی راهکارهای همکاری مشترک برگزارشد.

طرفین ضمن بررسی امکانات و ظرفیت های فی مابین، امکان اجرای رویدادها و دوره های آموزشی مشترک را در دستور کار خود قرار دادند.