جلسه مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی با رییس مرکز ملی فرش ایران

۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۵ و ۰۵ دقیقه |اخبار مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی:

آقای مهندس عباسی ضمن تبریک انتصاب رئیس جدید مرکز ملی فرش و اعلام آمادگی مرکز آموزش بازرگانی جهت همکاری با مرکز ملی فرش، به ارائه توانمندی های مرکز و شبکه نمایندگی ها و سابقه همکاری سازنده در گذشته پرداختند. مهمترین موضوعات مطرح شده در این خصوص به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- همکاری مرکز آموزش بازرگانی جهت برگزاری دوره های بازاریابی و فروش در استان ها با ذکر اهمیت به روز رسانی و کاربردی تر کردن محتوای این دوره آموزشی

2- تسهیل شرایط پرداخت هزینه برگزاری دوره ها در استان ها

3-حضور یکی از مدیران مرکز ملی فرش در گردهمایی نمایندگی های مرکز جهت تبادل نظر و بررسی جوانب همکاری در استان ها

4- برگزاری دوره های نمایشگاه فرش دستباف با همکاری مرکز آموزش بازرگانی

5- پیگیری آموزش 480 نفر از پرسنل ادارات فرش در شهرستان ها توسط مرکز آموزش بازرگانی از طرف مرکز ملی فرش

جلسه مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی با رییس مرکز ملی فرش ایران