کارگاه آموزشی آشنایی با مقررات مقابله با دامپینگ در تجارت بین الملل (آنتی دامپینگ)

۱۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۸ و ۱۰ دقیقه |همایش‌ها

روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی گزارش داد:

در تجارت بین الملل به اقدامات ضد قیمت شکنی، آنتی دامپینگ گویند. آنتی دامپینگ در مقابله با دامپینگ یا قیمت شکنی صورت می گیرد و دامپینگ یعنی فروش کالا در بازار خارجی با قیمتی کمتر از بهای تمام شده آن می باشد. از منظر اقتصادی، دامپینگ چهار دلیل عمده دارد که عبارتند از:

1- بیرون کردن رقبا و به دست آوردن انحصار بازار حتی با تحمل زیان‌های کوتاه‌مدت

2- کاهش مازاد موقتی ذخائر کالا

3- به دست آوردن سهم از بازار کالای مربوطه

4- کاهش ضررهای مربوط به کالای فاقد قابلیت رقابت و فروش

به زبان ساده‌تر، دامپینگ با هدف حضور در بازارها و به منظور فروش بیشتر و گاهی عرضه کالاهایی که به دلیل کیفیت نه چندان مناسب تقاضای اندکی دارند، انجام می‌شود.

بر طبق ضوابط عهدنامه جامعه اقتصادی اروپا انجام عمل دامپینگ ممنوع اعلام گردیده است و به دولتها اجازه می دهد که چنانچه موضوع قیمت شکنی اثبات شود، بتوانند بر کالاها و خدمات وارداتی که موجب ضرر و زیان جبران ناپذیر برای صنایع داخلی می گردد، مقررات تعرفه اعمال نمایند و از صنایع خود دفاع کنند. میزان این تعرفه بسته به نوع کالا و میزان تولید آن در داخل کشور وقدرت تخریب آن می باشد.