کارگاه آموزشی استراتژی و برنامه های صادراتی (ویژه کانی غیر فلزی) برگزار شد

۲۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۷ و ۰۹ دقیقه |همایش‌ها

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی :

کارگاه آموزشی استراتژی و برنامه های صادراتی (ویژه کانی غیر فلزی) در تاریخ 22 آذر ماه با حضور فعالان و صادرکنندگان حوزه کانی های غیر فلزی و با تدریس مهندس رضا سیف اللهی (مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی) برگزار گردید.

کارگاه آموزشی استراتژی و برنامه های صادراتی (ویژه کانی غیر فلزی) برگزار شد