کارگاه آموزشی تدوین چشم انداز و ارتباط با استراتژی ها

۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۸ و ۱۱ دقیقه |همایش‌ها

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی :

چشم انداز چیست، ماموریت چیست؟

بعضی ازسازمان ها اول وضع موجود را نگاه می‌کنند بعد آینده را طراحی می‌کنند و سپس تحلیل شکاف می‌کنند اصالت را به وضع موجود داده و تاثیرگذشته بر آینده را تحلیل می کنند اما دسته دوم شرکتهایی هستند که اول وضع آینده را طراحی می‌کنند بعد وضع فعلی را بررسی می‌کنند بعد تحلیل شکاف صورت می‌گیرد این گونه سازمان ها اصالت را به وضع آینده می دهند. این گونه سازمان ها وضع موجود را عوض می کنند که به آن تغییر تحول آفرین گفته می شود. حیطه بحث مدیریت استراتژیک رهبری تحول آفرین است و چشم انداز دیدگاهی است که نسبت به سازمان در آینده داریم. به منظور دستیابی به رهبری تخول آفرین مراحل زیر در راستای رسیدن به چشم انداز مطرح می گردد.

1- ایجاد چشم انداز:

برای تحقق اهداف و کسب موفقیت باید تصویر روشنی از آینده داشته باشیم. یعنی علاوه بر اینکه افق چشم انداز باید طولانی باشد در عین حال چشم انداز باید تصویری روشن ازآینده را نیز برای ما بیان نماید. چشم انداز جایگاهی است که به راحتی رقبا نمی توانند به آن دسترسی نمایند. چشم انداز آینده واقع گرایانه، قابل تحقق و جذاب را برای سازمان مدنظر قرار می دهد. و بیان صریح سرنوشتی است که سازمان باید بسوی آن حرکت کند.

2- تبیین چشم انداز:

همه اعضای سازمان باید چشم انداز را ببینند و چشم انداز به همه افراد سازمان باید منتقل شود. و در وجود آنان نهادینه گردد.

3- الگوسازی چشم انداز:

به چگونگی انجام و دستیابی چشم انداز می‌پردازد یعنی هم سیستم‌ها و روشهای ما باید در راستای چشم انداز باشد. باید مسیرهایی که ما را به چشم انداز می‌رساند مشخص شود آموزش‌، خدمات، سیستم وروش‌، مذاکرات و... همه باید در مسیر چشم انداز باشند.

4- ضمانت اجرا، ایجاد تعهد نسبت به چشم انداز:

به منظور اجرای اثربخش چشم انداز لازم است که کنترل استراتژیک صورت بپذیرد که به آن ممیزی چشم انداز می‌گویند. با طراحی معیارهای کارآمد و ارزیابی مستمر فرآیندها و اقدامات و مقایسه آنها با چشم انداز سازمان، موقعیت سازمان با آنها را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. اگر چهار مرحله فوق در سازمان مد نظر قرار گیرند رهبری تحول آفرین در سازمان ایجاد می گردد.

پیامدهای چشم انداز

تدوین چشم‌انداز اثرات مهمی در سازمان به همراه خواهد داشت که اهم آنها به شرح زیر می‌باشد: در مواجهه با مسایل پیش آمده سازمان فوق فعال خواهد بود بکارگیری ابتکار عمل و خلاقیت در سازمان افزایش خواهد یافت با مشخص شدن هدف غایی تلاش های افراد و فعالیت های سازمانی جهت می یابند. هدایت نیروهای بالقوه و بالفعل و ایجاد هم نیروزایی در آنها اولویت بندی تخصیص منابع و بهره گیری از امکانات و فرصت ها جلوگیری از بروز بحران های احتمالی و اتلاف منابع

فواید طراحی چشم انداز مناسب و اثربخش

اگر به نحو اثربخش بین اعضا پذیرفته شود، نوعی انسجام بین اعضا پدید می‌آورد. موجب تسهیل یادگیری در سازمان می‌شود، رهبری سازمان را تسهیل می‌کند، نباید متکی به فرد بخصوص باشد.

چشم انداز دور نمای آینده سازمان را به تصویر می کشد حال آنکه در بیانیه ماموریت سازمان به شناسایی وضع موجود خویش، ذینفعان و وضعیت کسب و کار می پردازد. در آغاز کار یک سازمان یا به منظور تجدید نظر در فهالیتهای فعلی، هدفهای اصلی، ویژگی ها و فلسفه ای که موضع استراتژیک موُسسه را شکل می دهند باید معین و مشخص شوند. ماموریت سازمان فعالیتهای سازمان را از سایر سازمان های مشابه متمایز می سازد و دامنه عملیات آن را بر حسب خدمات و نوع بازار تعیین می کند. هدف بنیادی هدفی است که یک سازمان را از سازمان های مشابه جدا کرده، حیطه عملیات آن را در بازار و خدمات تعریف می‌کند و بیانگر سازمان است. تعریف بیانیه ماموریت کاری وقت گیر است در عین حال سازمان ها به دلایل زیر ماموریت خود را به صورت کتبی در می آورند:

1- تعیین اهداف برجسته سازمان

2- تامین منابع پشتیبان

3- رهبری موثر افراد

4- درک ارتباطات سازمانی

5- شناخت عملکردهای ضعیف

ماموریت: دلیل وجودی یک سازمان را مشخص می کند چیزی که اگر آن را از سازمان منها کنیم سازمان باید بپرسد من برای چه بوجود آمده‌ام. ماموریت بر اساس یک نیاز تعریف می‌شود. ماموریت از جنس هدف است. یک هدف بزرگ است که سازمان می‌خواهد در یک دور زمان طولانی مدت برسد. سازمان های قبلی تاکید اصلی‌شان بر ماموریت است اما امروزه سازمانها به چشم انداز تاکید می کنند یا به عبارت دیگر چشم انداز محور هستند.

کارگاه آموزشی تدوین چشم انداز و ارتباط با استراتژی ها

۲۲ آذر

کارگاه آموزشی استراتژی و برنامه های صادراتی (ویژه کانی غیر فلزی) برگزار شد

کارگاه آموزشی, برنامه های صادراتی, کانی غیر فلزی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی : کارگاه آموزشی استراتژی و برنامه های صادراتی (ویژه کانی …

ادامه مطلب
۱۹ دی

کارگاه آموزشی صادرات را شروع کنیم (ویژه صنایع غذایی) برگزار شد

کارگاه آموزشی, صادرات, صنایع غذایی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی: کارگاه آموزشی صادرات را شروع کنیم (ویژه صنایع غذایی) در …

ادامه مطلب
۲۶ بهمن

کارگاه آموزشی آداب معاشرت تجاری و اصول برگزاری جلسات

کارگاه آموزشی, آداب معاشزت, معاشرت تجاری

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی : این امکان وجود دارد که مردی که از رفتار سازگار اجتماعی …

ادامه مطلب