کارگاه آموزشی چگونگی تنظیم اظهارنامه مالیاتی برگزار شد

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۵ و ۰۲ دقیقه |همایش‌ها |اخبار مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی:

کارگاه آموزشی چگونگی تنظیم اظهارنامه مالیاتیدر تاریخ 19 اردیبهشت 97 با تدریس جناب آقای رضا کامیاب تیموری برگزار گردید.

کارگاه آموزشی چگونگی تنظیم اظهارنامه مالیاتی برگزار شد
کارگاه آموزشی چگونگی تنظیم اظهارنامه مالیاتی برگزار شد
کارگاه آموزشی چگونگی تنظیم اظهارنامه مالیاتی برگزار شد
کارگاه آموزشی چگونگی تنظیم اظهارنامه مالیاتی برگزار شد