کارگاه آموزشی گیمیفیکیشن در بازاریابی دیجیتال

۲۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۸ و ۱۰ دقیقه |همایش‌ها

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی :

کارگاه آموزشی گیمیفیکیشن در بازاریابی دیجیتال در تاریخ 27 دی 97 برگزار شد.

کارگاه آموزشی گیمیفیکیشن در بازاریابی دیجیتال