کارگاه آموزشی حقوق و تکالیف قانونی صاحبان کالا و کارگزاران گمرکی

۲۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۷ و ۰۸ دقیقه |همایش‌ها

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی :

کارگاه آموزشی حقوق و تکالیف قانونی صاحبان کالا و کارگزاران گمرکی در تاریخ 24 آبان برگزار شد.