کارگاه آموزشی مسیر موفقیت در بورس

۲۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۷ و ۰۷ دقیقه |همایش‌ها

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی:

کارگاه آموزشی مسیر موفقیت در بورس در تاریخ 26 مهر برگزار شد.