کارگاه آموزشی تاثیر و نفوذ کلام در مخاطب

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۵ و ۰۲ دقیقه |دوره‌ها

توانایی شما در صحبت کردن با مخاطبان برای موفقیتتان ضروری است. خوب صحبت کردن می تواند احترام و توجه دیگران را به دنبال داشته باشد، به ارزش شما در جمع بیفزاید و توجه افرادی را که می توانند به شما کمک و دریچه هایی به رویتان باز کنند، جلب کند. توانایی خوب صحبت کردن، به دیگران ثابت می کند که شما با استعدادتر و باهوش تر از کسانی هستید که نمی توانند به خوبی شما صحبت کنند. ارزشمندترین دارایی شما ذهنتان است. یکی از گرانبهاترین مهارت های شما توانایی خوب فکر کردن و بیان واضح منظورتان است. این مهارت بیش از هر مهارت دیگری به کسب منافع بیشتر و پیشرفت شما کمک می کند. به علاوه، تنها راه نشان دادن تسلط به یک موضوع، ابراز واضح افکار و ایده ها به صورت شفاهی و کتبی است. وقتی شما خوب صحبت می کنید، مردم می گویند: "او متوجه است درباره چه چیزی صحبت می کند."

خبر مسرت بخش اینست که ذهن شما مثل ماهیچه است. یعنی هر چقدر بیشتر از آن استفاده کنید قوی تر و کارآمدتر می شود. سازماندهی قبلی افکار و کلمات باعث می شود شما به چیزی که می گویید و نحوه بیان آن دقت و توجه داشته باشید. برنامه ریزی، آمادگی و ارائه سخنرانی ها، شما را مجبور می کند از ذهنتان بیشتر استفاده کنید. در واقع این عمل شما را باهوش تر می کند.