ششمین سمپوزیوم مدیران پروژه

۲۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۸ و ۰۸ دقیقه |اخبار مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی :

ششمین سمپوزیوم مدیران پروژه در تاریخ 27 آبان برگزار شد.