سمینار آشنایی با دوره های دیجیتال مارکتینگ

۲۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۶ و ۰۴ دقیقه |دوره‌ها

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی:

سمینار آشنایی با دوره های دیجیتال مارکتینگ در تاریخ 20 تیرماه 97 با حضور مدرسین این دوره ها برگزار شد.

مهندس سجاد احمدی (مدرس دوره استراتژی های دیجیتال مارکتینگ)

سمینار آشنایی با دوره های دیجیتال مارکتینگ
سمینار آشنایی با دوره های دیجیتال مارکتینگ
سمینار آشنایی با دوره های دیجیتال مارکتینگ

مهندس مهدی دهبان (مدرس دوره گوگل آنالیتیکس)

سمینار آشنایی با دوره های دیجیتال مارکتینگ
سمینار آشنایی با دوره های دیجیتال مارکتینگ
سمینار آشنایی با دوره های دیجیتال مارکتینگ

مهندس فربد وزیری (مدرس دوره گوگل ادوردز)

سمینار آشنایی با دوره های دیجیتال مارکتینگ

مهندس رضا شیرازی (مدرس دوره سئو)

سمینار آشنایی با دوره های دیجیتال مارکتینگ
سمینار آشنایی با دوره های دیجیتال مارکتینگ
سمینار آشنایی با دوره های دیجیتال مارکتینگ

سرکار خانم سمیرا کیان (مدرس دوره تولید محتوا)

سمینار آشنایی با دوره های دیجیتال مارکتینگ

مهندس احمد کلاته (مدرس دوره ایمیل مارکتینگ)

مهندس مهدی بدیعی (مدرس دوره گیمیفیکیشن در بازاریابی دیجیتال)