تاریخ های تعیین سطح اردیبهشت ماه زبان انگلیسی بازرگانی

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۵ و ۰۲ دقیقه |دوره‌ها

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی:

تاریخ های تعیین سطح یک صد و سی و سومین دوره زبان انگلیسی بازرگانی به شرح ذیل اعلام می گردد.

  • چهارشنبه 25 اردیبهشت ساعت 17
  • جمعه 27 اردیبهشت ساعت 10
  • سه شنبه 21 خرداد ساعت 17
  • یکشنبه 26 خرداد ساعت 17
تعیین سطح یک صد و سی و سومین دوره زبان انگلیسی بازرگانی