جلسه بررسی همکاری‌های آموزشی فیمابین سازمان توسعه تجارت و مرکز آموزش بازرگانی

۲۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۶ و ۰۸ دقیقه |اخبار مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، این جلسه با حضور آقایان قربانی فراز؛ سرپرست دفتر نوسازی، تحول و فناوری اطلاعات سازمان توسعه تجارت، سجادنژاد؛ سرپرست دفتر حوزه رياست، بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان توسعه تجارت، عباسی؛ مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی و هوشمند، مدیر امور مشتریان و در محل سازمان توسعه تجارت برگزار شد.

در این جلسه مدیرعامل مرکز پیشنهاد همکاری آموزشی در راستای افزایش سطح توانمندی تجار را مطرح نمودند.

همچنین، آقای قربانی فراز نیز پیشنهاداتی جهت افزایش سطح همکاری ارائه نمودند.

در ادامه مذاکرات، جلسه‌ای با موضوع بررسی همکاری‌های فیمابین در دفتر شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین‌المللی تهران و با حضور آقایان عبادی؛ مدیرعامل شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین‌المللی تهران، لشکرپناهی؛ رییس هیات مدیره، عباسی؛ مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی و هوشمند برگزار شد.


اخبار مرتبط
۲۷ مرداد

برگزاری جلسه مشترک در خصوص همکاری های فیمابین مرکز آموزش بازرگانی با دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

مرکز آموزش بازرگانی, همکاری, دانشکده روابط بین الملل

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی : در تاریخ 23 مرداد 97 جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون شروع …

ادامه مطلب
۲۹ مرداد

برگزاری جلسه مشترک در خصوص همکاری های فیمابین مرکز آموزش بازرگانی با فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

مرکز آموزش بازرگانی, همکاری, افق کوروش

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی: روز یکشنبه مورخ 28 مرداد 97 جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون …

ادامه مطلب
۲۹ خرداد

همکاری فی مابین مرکز آموزش بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی

مرکز آموزش بازرگانی, گمرک, همکاری

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی و با توجه به همکاری فی مابین مرکز آموزش بازرگانی و گمرک …

ادامه مطلب