جلسه بررسی همکاری‌های آموزشی فیمابین سازمان توسعه تجارت و مرکز آموزش بازرگانی

۲۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۶ و ۰۸ دقیقه |اخبار مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، این جلسه با حضور آقایان قربانی فراز؛ سرپرست دفتر نوسازی، تحول و فناوری اطلاعات سازمان توسعه تجارت، سجادنژاد؛ سرپرست دفتر حوزه رياست، بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان توسعه تجارت، عباسی؛ مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی و هوشمند، مدیر امور مشتریان و در محل سازمان توسعه تجارت برگزار شد.

در این جلسه مدیرعامل مرکز پیشنهاد همکاری آموزشی در راستای افزایش سطح توانمندی تجار را مطرح نمودند.

همچنین، آقای قربانی فراز نیز پیشنهاداتی جهت افزایش سطح همکاری ارائه نمودند.

در ادامه مذاکرات، جلسه‌ای با موضوع بررسی همکاری‌های فیمابین در دفتر شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین‌المللی تهران و با حضور آقایان عبادی؛ مدیرعامل شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین‌المللی تهران، لشکرپناهی؛ رییس هیات مدیره، عباسی؛ مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی و هوشمند برگزار شد.