طی حکم رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مدیرعامل جدید مرکز آموزش بازرگانی منصوب شد

۱۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۷ و ۰۴ دقیقه |اخبار مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی :

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در حکمی محمد عباسی را به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره مرکز آموزش بازرگانی منصوب کرد.

در این حکم خانم دکتر فقیه نصیری، به اهداف و رویکردهایی همچون ایجاد تنوع در سبد محصولات مرکز، اهتمام به ارتقاء سطح کمی وکیفی دوره های آموزشی، تمرکز بر گسترش حوزه بازار بر اساس متودولوژی جدید بازاریابی، استفاده از ابزارهای نوین آموزشی، استفاده بهینه از ظرفیت نمایندگی ها و بهره گیری از ظرفیت های بین المللی در جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات آموزشی و تقویت برند مرکز تاکید نموده است.

گفتنی است، مهندس عباسی که طی شش سال گذشته مدیر توسعه ارتباطات و طرح های کاربردی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بوده است، دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد.

عضویت در کمیته سیاستگذاری و نایب رئیس کمیته علمی جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت طی پنج سال گذشته و برگزاری بیش از یکصد و پنجاه نشست علمی، سخنرانی و میزگردهای تخصصی در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بخشی از فعالیت های محمد عباسی می باشند.

همچنین وی مدتی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مدیر اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مدتی نیز به عنوان مدیرعامل موسسه مطالعات، سیاستگذاری و مدیریت سینا نیز فعالیت نموده است.

لازم به ذکر است که مرکز آموزش بازرگانی که در سال 1374 ذیل موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تاسیس گردیده است، با برخورداری از 37 نمایندگی فعال در سراسر کشور، به عنوان بزرگترین شبکه آموزشی حوزه بازرگانی و تجارت در ایران قلمداد می گردد.

طی حکم رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مدیرعامل جدید مرکز آموزش بازرگانی منصوب شد
طی حکم رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مدیرعامل جدید مرکز آموزش بازرگانی منصوب شد
طی حکم رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مدیرعامل جدید مرکز آموزش بازرگانی منصوب شد
طی حکم رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مدیرعامل جدید مرکز آموزش بازرگانی منصوب شد
طی حکم رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مدیرعامل جدید مرکز آموزش بازرگانی منصوب شد