علی سعید وندی

علی سعید وندی

متخصص بین‌المللی بانکداری، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و تحلیل سیاست‌گذاری اقتصاد کلان

دوره‌های مرتبط

حضوری
علی سعید وندی
مدرس: علی سعید وندی
شروع برگزاری از: ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ چهارشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۸
هزینه دوره: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان