اخبار

بررسی همکاری در برگزاری همایش های کاربردی تجارت مابین مرکز آموزش بازرگانی و رایزنی بازرگانی روسیه
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ بررسی برگزاری همایش کاربردی تجارت با روسیه با رویکرد نشست های تجاری رو در رو در دیدار آقایان خالقی تبار و پتروف
متن کامل...

برگزاری آزمون تایید صلاحیت بازاریابی
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ با توجه به گسترش فعالیتهای آموزش عالی در رشته های مدیریت در سطح دانشگاههای سراسری – آزاد – غیر انتفاعی – علمی و کاربردی و پیام نور و استقبال چشم گیر علاقمندان به ادامه تحصیل در این رشته ها و نیز نیاز بازار کار به افرادی با صلاحیت و دارای مهارت و دانش...
متن کامل...