جمع بندی و بررسی نکات کلیدی همراه با تست از منابع(آمادگی آزمون کارگزاری گمرک "حق العمل کاری") آنلاین

شروع برگزاری از: ۲۹ آبان ۱۴۰۱
روز و ساعت: همه روزه به غیر از جمعه‌ها 18تا 21
مدت دوره: 40 ساعت

توضیحات دوره

جمع‌بندی و بررسی نکات کلیدی همراه با تست از منابع آزمون