ابراهیم نقدی

ابراهیم نقدی
دکترای تخصصی( .D.Ph ) حقوق عمومی از دانشگاه تهران

دکترای تخصصی( .D.Ph ) حقوق عمومی از دانشگاه تهران

مدرس دانشگاه و دروس امور گمرکی و بازرگانی بین الملل در موسسات آموزشی کشور

عضو کمسیون حل اختالفات گمرکی گمرک ایران ، معاون سابق حقوقی ونظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران، مدیرکل سابق دفتر حقوقی وقضایی گمرک جمهوری اسلامی ایران، کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور گمرکی

دوره‌های مرتبط

آنلاین
کریم رسولی ابراهیم نقدی
مدرسین: کریم رسولی،  ابراهیم نقدی
شروع برگزاری از: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ همه روزه به غیر از جمعه‌ها 18تا 21
هزینه دوره: ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان