ابراهیم نقدی

ابراهیم نقدی
دکترای تخصصی( .D.Ph ) حقوق عمومی از دانشگاه تهران

دکترای تخصصی( .D.Ph ) حقوق عمومی از دانشگاه تهران

مدرس دانشگاه و دروس امور گمرکی و بازرگانی بین الملل در موسسات آموزشی کشور

عضو کمسیون حل اختالفات گمرکی گمرک ایران ، معاون سابق حقوقی ونظارت گمرک جمهوری اسالمی ایران، مدیرکل سابق دفتر حقوقی وقضایی گمرک جمهوری اسالمی ایران، کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور گمرکی

دوره‌های مرتبط

آنلاین
کریم رسولی امیر عباس تهامی نژاد
مدرسین: کریم رسولی،  امیر عباس تهامی نژاد و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ یکشنبه‌ها و دوشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ۱۷ تا ۲۱
هزینه دوره: ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
کریم رسولی حبیب الله نجاتی زاده
مدرسین: کریم رسولی،  حبیب الله نجاتی زاده و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ پنجشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۸ و جمعه‌ها ۸ تا ۱۶
هزینه دوره: ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
ابراهیم نقدی
مدرس: ابراهیم نقدی
شروع برگزاری از: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ چهارشنبه‌ها 15 تا 18
هزینه دوره: ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام