اطلاعیه برگزاری دوره‌های جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل

۱۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۸ و ۰۱ دقیقه |دوره‌ها

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی:

دوره‌های جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل در این مرکز و به مدت 80 ساعت برگزار می‌شود.

دوره های جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل