دوره مجازی مکاتبات تجاری در تجارت جهانی به زبان انگلیسی (جلسه اول رایگان)

۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ و ۰۷ دقیقه |دوره‌ها

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی:

برای دومین بار در مرکز آموزش بازرگانی کلاسهای مکاتبات تجاری به صورت مجازی برگزار می گردد. و دانش پذیران محترمی که امکان حضور در کلاسها رو نداشتند از این پس می توانند بدون محدودیت زمانی و مکانی تنها از طریق اتصال به اینترنت در کلاس دوره مجازی مکاتبات تجاری در تجارت جهانی به زبان انگلیسی شرکت کنند.

⁣کلاس مجازی مکاتبات تجاری در تجارت جهانی به زبان انگلیسی

جلسه اول کلاس رایگان می باشد

استاد دکتر بهمن متولی