دیدار مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی با دکتر قبادی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران

۱۲ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۶ و ۰۶ دقیقه |اخبار مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی:

دیدار مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی با دکتر قبادی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران در محل دفتر دکتر قبادی برگزار شد و طرفین ضمن تبریک انتصاب یکدیگر در خصوص همکاری های مشترک تبادل نظر نمودند.

همچنین آقای مهندس محمد عباسی ضمن تشریح اهمیت آموزش در حوزه صنعت نمایشگاهی و تمرکز مرکز در این حوزه با ایجاد نمایندگی تخصصی صنعت نمایشگاهی، ظرفیت های مرکز و این نمایندگی را در خدمت اهداف صنعت نمایشگاهی قلمداد نمود و خواستار استفاده حداکثری شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران از این ظرفیت ها شد. وی همچنین با تشریح اقدامات مرکز در خصوص تدوین دوره MBA صنعت نمایشگاهی، از آمادگی کامل مرکز و نمایندگی تخصصی صنعت نمایشگاهی برای اجرای این دوره خبر دادند.

آقای دکتر قبادی نیز ضمن تاکید بر لزوم ارائه خدمات آموزشی به کلیه افراد در صنعت نمایشگاهی کشور، از آمادگی این شرکت برای همکاری با مرکز آموزش بازرگانی خبر داد و آقای برهانی را به عنوان نماینده این شرکت جهت توسعه همکاری های آموزشی با مرکز آموزش بازرگانی معرفی کردند.

دیدار مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی با دکتر قبادی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران