حضور مرکز آموزش بازرگانی در بزرگترین نمایشگاه صنایع کوچک ایران

۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۶ و ۰۵ دقیقه |اخبار مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی :

بزرگترین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک ایران از تاریخ 21 الی 23 مرداد با حضور 1400 واحد صنفی صنایع کوچک در محل مصلی تهران برگزار شد.

مرکز آموزش بازرگانی در راستای ارتقاء دانش و مهارت نیروی انسانی صنایع مختلف به ارائه خدمات آموزشی خود می پردازد.

حضور مرکز آموزش بازرگانی در بزرگترین نمایشگاه صنایع کوچک ایران
حضور مرکز آموزش بازرگانی در بزرگترین نمایشگاه صنایع کوچک ایران