میزگرد تخصصی محیط سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران

۱۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۷ و ۰۷ دقیقه |اخبار مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی:

میزگرد تخصصی محیط سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران در تاریخ 16 مهر برگزار شد.