برگزاری دوره آنلاین امورگمرکی و ترخیص کالا

۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۶ و ۰۷ دقیقه |دوره‌ها

برگزاری دوره آنلاین امور گمرکی و ترخیص کالا امروز یکشنبه 13 مهر ماه با تدریس مدرس برجسته مرکز آقای علیرضا راشدی برگزار می گردد ، بعد از اتمام دوره دوستان جهت تهیه پکیج اف لاین نیز می توانند اقدام فرمایند.