شروع ثبت نام ترم جدید زبان انگلیسی بازرگانی

۰۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸ و ۰۴ دقیقه |دوره‌ها |اخبار مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی:

ثبت نام ترم جدید زبان انگلیسی بازرگانی از تاریخ 4 تا 6 تیر درمرکز آموزش بازرگانی انجام می‌پذیرد.