سمینار تحلیل بازار طلا و فرصتهای سرمایه گذاری در آن

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۷ و ۱۲ دقیقه |دوره‌ها

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی :
سمینار تحلیل بازار طلا و فرصتهای سرمایه گذاری در آن ،برگزار می کند.

23 و 24 اسفند ماه 1397