مرتضی عباسی

مرتضی عباسی
کارشناسی ادبیات زبان انگلیسی (IES کالج انگلستان وابسته به دانشگاه لندن) (تطبیق دوره کارشناسی در دانشگاه قزوین) کارشناسی ارشد مدیریت فن آوری اطلاعات - کسب و کار جدید (دانشگاه علم و صنعت ایران)

سوابق:
- رئیس واحد بین الملل و امور ارزی مدیریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملت (از سال 1394)
- مدیر KYC سرند سوئیفت بانک ملت (1395-1397)
- دبیر اجرایی ستاد مرکزی ارزیابی 2018 صندوق بین المللی پول در بانک ملت (1396 -1397)
- مدرس زبان تخصصی بازرگانی، مرکز آموزش بازرگانی (از سال 1386)BUSINESS ENGLISH, MEETING, BUSINESS ASSIGNMENTS, NEGOTIATIONS
- مدرس اداره کل آموزش بانک ملت (از سال 1394) AML/CFT, FATF RECOMMENDATIONS, CDCS EXAMINATION PREPRATION, PROFESSIONAL NEGOTIATIONS
- عضو برد تخصصی زبان بازرگانی مرکز آموزش اکو (وابسته به سازمان همکاری های اقتصادی-اکو) (1390-1392)
- کارشناس انجمن بین المللی تطبیق ICA انگلستان (دانشگاه منچستر ALLIANCE MANCHESTER BUSINESS SCHOOL) (از سال 1396)
- مدرس دوره تخصصی ویژه آزمون بین المللی کارشناسی اعتبارات اسنادی CDCS مدرسه فاینانس لندن و اتاق بازرگانی فرانسه
- دبیر کمیته خبرگان آموزشی بانک ملت در حوزه AML/CFT (از سال 1398)

دوره‌های مرتبط

آنلاین
مرتضی عباسی محمد منصوری
مدرسین: مرتضی عباسی،  محمد منصوری
شروع برگزاری از: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۲۰-۱۷
هزینه دوره: ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
حضوری
مرتضی عباسی محمد منصوری
مدرسین: مرتضی عباسی،  محمد منصوری
شروع برگزاری از: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ سه شنبه‌ها و پنجشنبه‌ها ۲۰-۱۷
هزینه دوره: ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
حضوری
مرتضی عباسی
مدرس: مرتضی عباسی
شروع برگزاری از: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ سه شنبه‌ها 20:00-17:00
هزینه دوره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
مرتضی عباسی
مدرس: مرتضی عباسی
شروع برگزاری از: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ دوشنبه‌‌‌ها 20:00-16:00
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام