بابک شعبانی

بابک شعبانی

سرپرست تعمیرات و تولید خط سیلندر -سالن موتورسازی شماره 2/کارخانه خوردروسازی ایرانخودرو

دوره‌های مرتبط

آنلاین
بابک شعبانی
مدرس: بابک شعبانی
شروع برگزاری از: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ پنجشنبه 13-09
هزینه دوره: ۷۸۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام