دوره‌های آموزشی

#market_leader

دوره‌های برگزار شده

حضوری

advanced1

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی
پانته آ رجاء
مدرس: پانته آ رجاء
شروع برگزاری از: ۲۷ دی ۱۴۰۰ یکشنبه‌ها 20-16
هزینه دوره: ۶۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری

Elementary1

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی
عفت بهروش
مدرس: عفت بهروش
شروع برگزاری از: ۱۳ دی ۱۴۰۰ دوشنبه‌ها 20:00-16:00
هزینه دوره: ۵۹۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام