زبان انگلیسی بازرگانی

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی

آموزش تخصصی زبان بازرگانی - آموزش زبان ترکی استانبولی- نامه نگاری و مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی
محمد منصوری نادر فیض
۲۴ دوره در این دپارتمان
مدرسین: محمد منصوری،  نادر فیض و 1 نفر دیگر
حضوری
نادر فیض
مدرس: نادر فیض
شروع برگزاری از: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ جمعه 13-09
هزینه دوره: ۴۹۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
محمد منصوری
مدرس: محمد منصوری
شروع برگزاری از: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ شنبه ها20:00-17:00
هزینه دوره: ۷۸۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
محمد منصوری
مدرس: محمد منصوری
شروع برگزاری از: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ پنجشنبه ها16:00-13:00
هزینه دوره: ۸۳۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
محمد منصوری سید علی قریشی
مدرسین: محمد منصوری،  سید علی قریشی
شروع برگزاری از: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ یکشنبه و پنج شنبه ها 18-14
هزینه دوره: ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
مدرس:
شروع برگزاری از: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ دوشنبه‌ها 20-16
هزینه دوره: ۵۹۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام

دوره‌های برگزار شده

حضوری
مدرس:
شروع برگزاری از: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ یکشنبه و سه شنبه ها 18/10-16/30
هزینه دوره: ۴۷۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
مدرس:
شروع برگزاری از: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها 18:10-16:30
هزینه دوره: ۴۷۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
مدرس:
شروع برگزاری از: ۰۷ آبان ۱۳۹۹ پنجشنبه18-14
هزینه دوره: ۵۱۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
مدرس:
شروع برگزاری از: ۰۶ آبان ۱۳۹۹ شنببه و چهارشنبه20-18/20
هزینه دوره: ۵۲۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
مدرس:
شروع برگزاری از: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ شنبه و چهارشنبه20-18/20
هزینه دوره: ۴۷۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
مدرس:
شروع برگزاری از: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ شنبه و چهارشنبه20-18/20
هزینه دوره: ۵۲۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
مدرس:
شروع برگزاری از: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ یکشنبه و سه شنبه20-18/20
هزینه دوره: ۵۱۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
مدرس:
شروع برگزاری از: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ یکشنبه و سه شنبه20-18/20
هزینه دوره: ۴۹۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
مدرس:
شروع برگزاری از: ۲۴ مهر ۱۳۹۹ پنجشنبه18-14
هزینه دوره: ۴۲۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
مدرس:
شروع برگزاری از: ۲۴ مهر ۱۳۹۹ پنجشنبه‌ها 18-14
هزینه دوره: ۵۱۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
مدرس:
شروع برگزاری از: ۲۲ مهر ۱۳۹۹ یکشنبه- سه شنبه20-18/20
هزینه دوره: ۵۱۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
مدرس:
شروع برگزاری از: ۲۲ مهر ۱۳۹۹ یکشنبه و سه شنبه18/10-16/30
هزینه دوره: ۴۹۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
مدرس:
شروع برگزاری از: ۲۲ مهر ۱۳۹۹ یکشنبه و سه شنبه 20-18/20
هزینه دوره: ۵۲۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
مدرس:
شروع برگزاری از: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ دوشنبه 20-16
هزینه دوره: ۴۷۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
مدرس:
شروع برگزاری از: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ دوشنبه20-16
هزینه دوره: ۵۲۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
مدرس:
شروع برگزاری از: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها 18:10-16:30
هزینه دوره: ۵۲۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
مدرس:
شروع برگزاری از: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ دوشنبه‌ها 20-16
هزینه دوره: ۴۲۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
محمد منصوری
مدرس: محمد منصوری
شروع برگزاری از: ۱۱ مهر ۱۳۹۹ پنجشنبه18-14
هزینه دوره: ۸۸۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
مدرس:
شروع برگزاری از: ۰۳ مهر ۱۳۹۹ پنجشنبه09:00-13:00
هزینه دوره: ۴۲۵,۰۰۰ تومان